Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2018
wszystkie
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
18-09-2018 ESPI 33/2018   Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA Spółki Analizy Online S.A. w dniu 25 września 2018r.
10-09-2018 ESPI 32/2018   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Marka Bednarskiego z dnia 06.09.2018 r.
30-08-2018 ESPI 31/2018   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Marka Bednarskiego z dnia 29.08.2018 r.
29-08-2018 ESPI 30/2018   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Michała Duniec z dnia 29.08.2018 r.
29-08-2018 ESPI 29/2018   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Przemysława Szalbierz z dnia 29.08.2018 r.
29-08-2018 ESPI 28/2018   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pani Katarzyny Bednarskiej z dnia 24.08.2018 r.
29-08-2018 ESPI 27/2018   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Marka Bednarskiego z dnia 28.08.2018 r.
16-08-2018 ESPI 26/2018   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pani Katarzyny Bednarskiej z dnia 14.08.2018 r.
14-08-2018 EBI 19/2018   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A. na dzień 25 września 2018r. godzina 12:00
Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Załącznik 2 - Projekty uchwał NWZA Załącznik 3 - Pełnomocnictwo osoba fizyczna Załącznik 4 - Pełnomocnictwo osoba prawna
14-08-2018 ESPI 25/2018   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A. na dzień 25 września 2018r. godzina 12:00
Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Załącznik 2 - Projekty uchwał NWZA Załącznik 3 - Pełnomocnictwo osoba fizyczna Załącznik 4 - Pełnomocnictwo osoba prawna