Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2018
wszystkie
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
15-05-2018 EBI 12/2018   Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za I kwartał 2018 roku
Załącznik 1 - Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
14-05-2018 EBI 11/2018   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2018 r.
Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Załącznik 2 - Projekty uchwał ZWZ Załącznik 3 - Pelnomocnictwo dla osoby fizycznej Załącznik 4 - Pelnomocnictwo dla osoby prawnej
14-05-2018 ESPI 15/2018   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2018 r.
Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Załącznik 2 - Projekty uchwał ZWZ Załącznik 3 - Pelnomocnictwo dla osoby fizycznej Załącznik 4 - Pelnomocnictwo dla osoby prawnej
09-05-2018 EBI 10/2018   Zmniejszenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. poniżej 33%
09-05-2018 ESPI 14/2018   Zmniejszenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. poniżej 33%
08-05-2018 EBI 9/2018   Informacja dodatkowa do harmonogramu publikacji raportów okresowych Analiz Online w 2018 roku
08-05-2018 EBI 8/2018   Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 roku
07-05-2018 EBI 7/2018   Raport roczny za 2017 rok
Załącznik 1 - Raport roczny za 2017 rok
30-04-2018 ESPI 13/2018   Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Analizy Online S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017
27-04-2018 EBI 6/2018   Zmniejszenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. o co najmniej 1,00%